Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

 

Αρχές που διέπουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας,είναι οι εξής:
 

  • Διαρκής ικανοποίηση των πελατών μας /
    δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης
  • Κανένα ατύχημα / καμία ζημιάς
  • Κανένας τραυματισμός
  • Καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον
  • Καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

 

 

 

 

 

ISO